<!-- [site-name] -->  
Powrót na stronę główną Przejdź do swojego profilu Forum ...

Cytaty

Dyplomata potrafi powiedzieć idź do diabła w taki sposób, że właściwie cieszysz się na tą wyprawę.

-- Przysłowie angielskie

Aktualności


tn_DSCN1173
Album: Pokazy fizyczno - chemiczne

"Mała Szkoła"

Sukcesy sportowe


koszykówka
Album: Finały wojewódzkie!

Tydzień wycieczkowy


tn_CAM00300
Album: Wycieczka w Pieniny klas V

"Powiśloki" w Hiszpanii

Menu główne

Oddziały przedszkolne


Wycieczka do piekarni
Album: Z życia "Zerówki"

Edukacja Wczesnoszkolna

Projekty

Laureaci


tn_skanuj0311
Album: Laureaci

Sport w szkole

Online

Obecnie jest 4 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Projekt edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską


Ogłoszenie!

Admin ::: 30-09-2014 ::: 4 raz(y) oglądano.

Wydarzenia, spotkania, rocznice, święta

CENY OBIADÓW W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2014

- dzieci oddział „O” i kl. I szkoły podstawowej 48,40- zł
- wpłata na rzecz stołówki:
      w przypadku podpisania przez rodziców deklaracji - 5,00 zł.

- dzieci szkoła podstawowa kl. II - VI 63,80- zł
- wpłata na rzecz stołówki:
      w przypadku podpisania przez rodziców deklaracji - 5,00 zł.

- gimnazjum kl. I - III 63,80- zł.
- wpłata na rzecz stołówki:
      w przypadku podpisania przez rodziców deklaracji - 5,00 zł.

- dorośli (pracownicy szkoły) 127,60- złInformacje do przelewu


Fizyczno – chemicznie w Lublinie

Admin ::: 25-09-2014 ::: 23 raz(y) oglądano.

Wydarzenia, spotkania, rocznice, święta

          W dniu 18 września 2014r. klasy I i III gimnazjum wyruszyły na wycieczkę do Lublina, by uczestniczyć w pokazach fizyczno – chemicznych. Pokazy te odbyły się na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej.
          Wyjechaliśmy o godz.6:30 spod parkingu pod cukrownią. Na miejscu byliśmy o godz. 7:45. Najpierw obejrzeliśmy pokazy fizyczne, które były bardzo interesujące. Najbardziej zaciekawił nas wykład pod tytułem ,,A jednak się kręci". Mogliśmy obserwować m.in. doświadczenie ze ,,spiralą śmierci", które polegało na puszczeniu wagonika ze szklanką wody, kiedy szklanka była do góry dnem woda się z niej nie wylała. Poczuliśmy się jak prawdziwi studenci. Zobaczyliśmy na tym wykładzie wiele pouczających doświadczeń i mogliśmy w nich uczestniczyć jako pomocnicy.
          Następnie poszliśmy do muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II poświęconego uniwersytetowi, nauczycielom i studentom, a przede wszystkim naszemu papieżowi i patronowi uczelni. Potem wróciliśmy na UMCS, by uczestniczyć w pokazach chemicznych. Przekonaliśmy się, że chemia może być zabawą i nie jest wcale taka nudna. Co chwilę coś zmieniało kolor i wybuchało. Dowiedzieliśmy się, jak można skruszyć goździka za pomocą ciekłego azotu. Po wszystkim poszliśmy coś zjeść do KFC.
          Na pokazach fizyczno- chemicznych spędziliśmy mile czas i wiele się nauczyliśmy. Zachęcamy wszystkich, aby tam pojechali, bo naprawdę warto. Kto wie, może nie jeden z nas zostanie w przyszłości studentem UMCS w Lublinie.

Justyna Dębicka i Patrycja Micek kl. I gim


     

Narodowe Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza

Admin ::: 17-09-2014 ::: 50 raz(y) oglądano.

Wydarzenia, spotkania, rocznice, święta

        W dniu 6 września 2014 roku pod Urzędem Miasta miało miejsce Narodowe Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00. Jako pierwszy fragment ,,Ogniem i Mieczem” odczytał burmistrz - pan Dariusz Wróbel a potem był także słuchaczem. Czytali zarówno dorośli jak i młodzież. Lekturze dzieł Sienkiewicza towarzyszyły różne zabawy: rozwiązywanie krzyżówek dotyczących dzieł Sienkiewicza, układanie puzzli z jego podobizną oraz rysowanie jego karykatury bądź portretu. Z Zespołu Szkół Nr 2 przyszło wielu uczniów klas I – III gimnazjum, uczestniczących w imprezie zarówno jako widownia jak i czytający.
        Wszyscy na pewno bardzo dobrze się bawili i z pewnością nie żałowali, że poświęcili swój wolny czas na obcowanie z literaturą Henryka Sienkiewicza.


Natalia Czopek, Karolina Gazda. Eliza Zagozdon kl. II a


     

Ogłoszenie!

Admin ::: 05-09-2014 ::: 66 raz(y) oglądano.


Zebranie z rodzicami odbędzie się 11 września 2014 roku
klasy "0" - IV szkoły podstawowej - godzina 16.30
klasy V - VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum - godzina 17.30

Spotkanie "Trójek klasowych" odbędzie się 17 września 2014 roku o godzinie 19.00WYWIADÓWKI roku szkolnego 2014/2015
11.09.2014r. godz. 16.30
KLASY O – III i IV

2 - SZKOŁA MUZYCZNA
4 - 3 b
6 - świetlica
7 - SZKOŁA MUZYCZNA
10 - 2 b
11 - 3 a
12 - x
14 - x
13 - SZKOŁA MUZYCZNA
15 - 4 b
16 - x
17 - x
20 - 2a
21 - 4 a
mała szkoła - O I
mała szkoła - O II
mała szkoła - 1 a
mała szkoła - 1 b

WYWIADÓWKI roku szkolnego 2014/2015
11.09.2014r. godz.17.30
KLASY V – IV szk. podst. oraz I – III gim.


2 - SZKOŁA MUZYCZNA
4 - 5 b
6 - świetlica
7 - SZKOŁA MUZYCZNA
10 - 1 a Gim.
11 - 2 a Gim.
12 - 5a
14 - 2 b Gim.
13 - SZKOŁA MUZYCZNA
15 - 3 a Gim.
16 - 6 a sp
17 - 1 b Gim.
20 - 6 b
21 - 3 b Gim.


Ogłoszenie

Admin ::: 01-09-2014 ::: 72 raz(y) oglądano.

Wydarzenia, spotkania, rocznice, święta

CENY OBIADÓW W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2014

- dzieci oddział „O” i kl. I szkoły podstawowej 2,20 - ZŁ za jeden obiad.
- wpłata na rzecz stołówki:
      w przypadku podpisania przez rodziców deklaracji - 5,00 zł.

- dzieci szkoła podstawowa kl. II - VI 2,90 - ZŁ za jeden obiad.
- wpłata na rzecz stołówki:
      w przypadku podpisania przez rodziców deklaracji - 5,00 zł.

- gimnazjum kl. I - III 2,90 - ZŁ za jeden obiad.
- wpłata na rzecz stołówki:
      w przypadku podpisania przez rodziców deklaracji - 5,00 zł.

- dorośli (pracownicy szkoły) 5,80 - ZŁ za jeden obiad.Informacje do przelewu


Zarządzenie

Admin ::: 31-08-2014 ::: 69 raz(y) oglądano.

Wydarzenia, spotkania, rocznice, święta

Zarządzenie
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Opolu Lubelskim nr 1 / 2014 / 2015 z dnia 28.08. 2014 roku w sprawie:
określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Admin ::: 28-08-2014 ::: 88 raz(y) oglądano.

Wydarzenia, spotkania, rocznice, święta


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 dla szkoły podstawowej i gimnazjum odbędzie się 1 września 2014r. (poniedziałek) o godz. 9.15
(boisko do piłki nożnej lub sala gimnastyczna w razie niepogody)


Msza święta dla uczniów i nauczycieli godz. 8.00 w kościele parafialnym


WYPRAWKA SZKOLNA 2014

Admin ::: 28-08-2014 ::: 94 raz(y) oglądano.

Wydarzenia, spotkania, rocznice, święta

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej.


Ponadto pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego objęto także uczniów :

  1. słabowidzących,

  2. niesłyszących,

  3. słabosłyszących,

  4. z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

  5. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

  6. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

  7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły podstawowej (z wyjątkiem klasy I) lub gimnazjum


Pomoc przysługuje :


1) uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 539 zł netto


2) w przypadku uczniów, którzy nie spełniają ww. kryterium dochodowego zachowano możliwość ubiegania się o pomoc dla ucznia, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Każda gmina ma możliwość przyznać taką pomoc do 5% uczniów z klas objętych programem, przekazując dyrektorom szkół limit uczniów, którym dyrektor szkoły może udzielić pomocy poza kryterium dochodowym.


3) uczniom niepełnosprawnym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na kryterium dochodowe.


Wnioski o przyznanie wyprawki znajdują się w sekretariacie szkoły.


Wnioski ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie – do 5 września 2014r., do sekretariatu szkoły lub bezpośrednio do pedagoga szkolnego.

SUKCESY 2013/2014

Admin ::: 17-07-2014 ::: 489 raz(y) oglądano.

Wydarzenia, spotkania, rocznice, święta

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Opolu Lubelskim w roku szkolnym 2013/2014


konkursy przedmiotowe
konkursy biologiczne
konkursy recytatorskie
konkursy ortograficzne, polonistyczne
konkurs matematyczny
konkurs informatyczny
konkursy plastyczne
konkursy muzyczne
inne konkursy
sukcesy sportowe
sukcesy UKS Dubler
Cały artykuł: 'SUKCESY 2013/2014'

Relacja z podróży "Powiśloków" do Hiszpanii

Admin ::: 15-07-2014 ::: 164 raz(y) oglądano.

          Każda podróż musi się gdzieś zacząć, nie inaczej było z naszą. Od wczesnej wiosny myśleliśmy o tym wyjeździe, choć im bardziej się zbliżał, to na myślenie było mniej czasu, bo to i koniec roku szkolnego się zbliżał, trzecioklasiści mieli egzaminy, i ważne decyzje o wyborze szkoły. Cały natomiast zespół „Powiśloki” miał niebywałą ilość występów, co pozwoliło doszlifować układy taneczne i utrzymać się w dobrej formie.
         Ale wracając do podróży. Wyruszyliśmy w środku nocy z niedzieli na poniedziałek. Po zbiórce i pakowaniu bagaży rozpoczęły się rozmowy kolegów ze szkolnych ławek, absolwentów dawnych i obecnych, ale nie trwały one zbyt długo, ponieważ wyrwani ze snu lub zmęczeni pakowaniem zaraz zasnęliśmy. I tak znaleźliśmy się w Pradze, gdzie zastał nas miły pan przewodnik.
         Zwiedzanie nie trwało długo, ale obejrzeliśmy zamek królewski, katedrę św. Wacława, Wita i Wojciecha a także stare miasto z mostem Karola. Poznaliśmy również kilka ciekawostek na temat stolicy Czech. Wkrótce musieliśmy pożegnać Pragę, aby udać się do Pilzna na kolację i nocleg. W środę czekała nas najdłuższa podróż, bo z Czech do Hiszpanii. Po drodze mijaliśmy niemieckie wyżyny i francuskie niziny, więc się nie nudziliśmy. Dzięki naszym kierowcom podróż była bardzo spokojna.
         Mimo dwóch korków po drodze - na miejscu, czyli w Lloret de Mar, byliśmy o godzinie szóstej, więc zostawiliśmy bagaże i poszliśmy nad plażę oraz pozwiedzać nadmorskie miasteczko. Lloret de Mar jest uroczym kurortem na wybrzeżu Costa Brava, gdzie zjeżdża się w okresie wakacyjnym cała masa turystów – zarówno z samej Hiszpanii, jak i gości z zagranicy (chyba z całej Europy). Wróciliśmy koło dwunastej i zajęliśmy pokoje, a następnie udaliśmy się na obiad. Na stołówce był przygotowany szwedzki stół, z którego każdy mógł nałożyć sobie, co chciał i ile chciał. Owoce morza nie przypadły do gustu wielu osobom, większym powodzeniem wśród dzieci cieszyły się inne dania hiszpańskie na przykład paella i tapas. Następnie poszliśmy na basen i zmęczeni wróciliśmy do pokojów.
         W czwartek po śniadaniu dowiedzieliśmy się, że z przyczyn technicznych festiwal został przesunięty o jeden dzień, więc pojechaliśmy do Barcelony. Najpierw zobaczyliśmy metropolię z góry, ze wzgórza Montjuïc, a następnie pojechaliśmy zobaczyć ją z bliska. Zwiedziliśmy katedrę świętej Eulalii wybudowaną w średniowieczu oraz zaprojektowaną przez Antoniego Gaudiego bazylikę Sagrada Familia. Wieczorem mieliśmy okazję obejrzeć niezwykły spektakl wody, dźwięku i światła w wykonaniu Magicznej Fontanny na placu Hiszpańskim. Późnym wieczorem wróciliśmy prosto do hotelu i do łóżek.
        Następnego dnia, w piątek, popłynęliśmy katamaranem do Tossa de Mar, gdzie mogliśmy zobaczyć małe katalońskie średniowieczne miasteczko, a następnie wróciliśmy do Lloret de Mar i poszliśmy na basen. Po kolacji czekał nas występ w Blanes, a przed nim śpiewaliśmy przyśpiewki konkurując z zespołem z Sokołowa. Występ można zaliczyć do bardzo udanych, o czym świadczyła reakcja hiszpańskiej publiczności. Przedstawiliśmy tańce łowickie i krakowskie. Na festiwalu oprócz nas występował wspomniany zespół z Sokołowa, dwa zespoły z Turcji, zespół ze Szwecji i lokalny zespół z Blanes. Do hotelu wróciliśmy około północy.
         W sobotę znów udaliśmy się do Barcelony, ale tym razem zwiedziliśmy Camp Nou, stadion FC Barcelona! Było to niezapomniane przeżycie dla wielu kibiców piłki nożnej. Dla innej części grupy niezapomnianym przeżyciem było odwiedzenie klasztoru i sanktuarium Matki Bożej w Montserrat prawie na szczycie góry o tej samej nazwie. Wieczorem ponownie udaliśmy się do Blanes, na drugi dzień festiwalu, tym razem prezentowaliśmy tańce powiślańskie i tańce Polski południowo – wschodniej. Ponownie oczarowaliśmy publiczność naszymi ludowymi tańcami i smacznymi opolskimi krówkami, a całość podsumowaliśmy finałowym polonezem.
         Niedzielę spędziliśmy na plaży i na pakowaniu się do powrotnej podróży.
Mimo wszystko tydzień poza domem upłynął niezwykle szybko. W poniedziałek z samego rana, a dla Hiszpanów w środku nocy, opuściliśmy nadmorskie miasteczko. Szybko minęliśmy Francję i autostradą kwiatów jechaliśmy wzdłuż Morza Śródziemnego, podziwiając Lazurowe Wybrzeże. Po drodze wstąpiliśmy do Cannes: palmy, schody, odciski dłoni najsławniejszych aktorów na świecie i jachty zrobiły na nas niesamowite wrażenie. Pod wieczór dotarliśmy do hotelu w Padwie. Rano po śniadaniu wybraliśmy się na zwiedzanie tego niezwykłego miasta. Po bazylice św. Antoniego oprowadzał nas polski zakonnik, następnie wstąpiliśmy do Uniwersytetu Padewskiego (jednego z najstarszych w Europie), gdzie studiowali tacy nasi rodacy jak: Kopernik, Kochanowski, Zamoyski. Około południa pożegnaliśmy Padwę i wyruszyliśmy w dalszą drogę.
        W nocy z wtorku na środę przekroczyliśmy granicę Polski, a rano dotarliśmy do szkoły, gdzie czekali rodzice i Pan dyrektor. W tym miejscu chcę w imieniu wszystkich uczestników podziękować naszym kierowcom, za to, że tak bezpiecznie i sprawnie wozili nas po całej Europie, naszej kadrze z panem dyrektorem Madejem na czele za to, że dbali o nas i nasze bezpieczeństwo.
        Wyjazd do Hiszpanii był niezwykle udany: zwiedziliśmy urocze zakątki południowej Europy, uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Festiwalu "Golondrina de mar" w Blanes (skąd przywieźliśmy statuetkę i dyplom). Zwiedziliśmy zachwycającą Barcelonę oraz Cannes i Padwę. Przejechaliśmy tysiące kilometrów, a za każdym zakrętem czekały nas przepiękne krajobrazy, w każdym miejscu, gdzie się zatrzymaliśmy – życzliwi ludzie. Każda podróż uczy i ubogaca, nasza podróż do Hiszpanii była prawdziwą wielką wyprawą, która wiele nas nauczyła i którą długo będziemy wspominać.

Autor: Patryk Dobrosz (absolwent, ale wciąż "Powiślok")


      

Ogłoszenie naboru

Kontakt

ul. Fabryczna 28
24-300 Opole Lubelskie

dyrektor (0-81) 827 21 92
sekretariat
tel.(0-81) 827 20 48
n.zint. (0-81) 793 837 246 Płaskorzeźba
nasz e-mail:
zesp_dwojka@poczta.onet.pl

Nasz patron

Z wielką radością prezentujemy naszego patrona
Oskara Kolberga


Oskar Dwójki

Programujemy


Run at logo.twentygototen.org

Szkoła Muzyczna

Dla ambitnych


e-Akademia Przyszłości w naszej szkole


Konkursy przedmiotowe

Na sportowo!

UKS Dubler


tn_IMGA0340
Album: Dublet Dublera

Linki
Starsze artykuły

Starsze artykuły

Webmastering M. Dobrosz

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce cookies